Tandernacken

Title: Tandernacken
Collection: Harmonice musices Odhecaton (1501)
Composer: Jacob Obrecht
Poet: Unknown
Publisher: Petrucci, Ottaviano
Patron:
Genre: Chanson
Instrumentation: Superius, Tenor, Contra
Link to digital source: © Biblioteca della musica di Bologna
Transcription: Tandernacken, 2017
Audio: Tandernacken - midi, 2017

Antwerps liedboek (1544)

Tandernaken, al op den Rijn,
daer vant ic twee maechdekens spelen gaen;
die eene dochte mi, aen haer aenschyn,
haer ooghen waren met tranen ombevaen:
‘nu segt mi, lieve ghespele goet,
hoe sweert u herte, hoe truert uwen moet,
waer om ist, dat woudys mi maken vroet?’
-‘Ic en cans u niet gesagen;
tis die moeder diet mi doet,
si wil mijn boel veriagen, veriagen.-