HELIOPOLIS

Gesellschaftsspiel der Schubertianer in Atzenbrugg by Leopold Kupelwieser, 1821

© Historisches Museum der Stadt Wien

Media

Heliopolis Playlist

[…] de dichter leeft van ’t Zijn.
Adem ín de heil’ge ether,
En omarm de wereld wijd,
Slechts het waardige, het grote,
Blijf dat moedig toegewijd.
Laat de hartstochten maar dreunen
In metalen galmakkoord,
Als de sterke stormen kreunen,
Vind jij juist het goede woord.

 

(J. Mayrhofer, Heliopolis n. 12, 1821)

copyright © 2007 by Lau Kanen

[…] der Dichter lebt vom Seyn.
Athme du den heil’gen Aether,
Schling’ die Arme um die Welt;
Nur dem Würdigen, dem Großen
Bleibe muthig zugesellt.
Laß die Leidenschaften sausen
Im metallenen Accord;
Wenn die starken Stürme brausen,
Findest du das rechte Wort.


(J. Mayrhofer, Heliopolis n. 12, 1821)

Dit gedicht verwoordt perfect het vroeg-romantische gedachtegoed: de kunstenaar is omringd door de sublieme schoonheid van de Natuur. Maar het is net het kleine detail Im metallenen Accord dat ons het meeste intrigeert. Waar zou het naar kunnen verwijzen? Misschien wel naar de meest onderschatte compagnon van de romantische ziel: de gitaar?

Dankzij aanpassingen aan het instrument in de eerste jaren van de 19de eeuw nam de populariteit van de gitaar enorm toe. Recent onderzoek heeft aangetoond hoe het instrument componisten, zoals de jonge Franz Schubert, heeft geïnspireerd. Hij zou in de eerste jaren van zijn loopbaan geen eigen piano gehad hebben en veel van zijn vrienden speelden gitaar.

Biedermeier Wenen was, na de Restauratie, een stad waar een van de grootste en meest repressieve politieke censuur-polities heerste. Tijdens die moeilijke jaren van onrecht hebben kunstenaars manieren gevonden om zich toch te uiten: ze zoeken hun toevlucht in onschuldige natuurtaferelen en komen samen in privé-salons en geheime gezelschappen.

Heliopolis, de stad van de zon, is een plek waar Kunst de maatschappij verlicht tegen de duisternis van angst en onderdrukking. Doorheen ons programma nemen we jullie mee in het jonge leven van Franz Schubert en zijn vrienden in hun strijd voor Eer, Vrijheid en Vaderland.

UIVOERDERS


Nicholas Cornia (artistieke leider, bas)
Igor Sirotinksy (romantische gitaar)
Mathis Van Cleynenbreugel (tenor)
Leander Van Gijsegem (tenor)
Lidwien Van Winckel (sopraan)
Veera Voordeckers (pianoforte)

Ellen Wils (regie)