PROJECTEN

West-Europa kende in de late negentiende en vroege twintigste eeuw een trend van oriëntalistische en exotische kunst, die een groot cultureel, en in het bijzonder muzikaal, oeuvre heeft gegenereerd. Dergelijke werken baden vandaag echter in bedenkelijke wateren, waarmee imperialisme, kolonialisme en culturele toe-eigening worden geassocieerd. Hoe gaan we daar als muzikanten en als publiek mee om?

[Lees verder] 

Het thema van vrouwelijkheid, dat ons ensemble zo na aan het hart ligt, speelt opnieuw een centraal rol: de lotgevallen van vrouwelijke dichters uit het Italië van de 16e eeuw worden verteld aan de hand van hun sonnetten, octaven en tertsrijmen, op muziek gezet door hedendaagse kunstenaars.

[Lees verder] 

Londen in de 18de eeuw was the place to be voor artiesten en performers op zoek naar rijke werkgevers en mecenassen. Dankzij een bloeiende economie, groeiende industrie, nieuwe inkomsten uit kolonies en een oppermachtige marine groeide Engeland uit tot een welvarende mogendheid binnen Europa en de rest van de wereld.

De nieuwe Britse middenklasse profiteerde en kon zich nieuwe vormen van ontspanning permitteren, waarop een interessante entertainmentsector ontstond met theater, literatuur en muziek.

[Lees verder] 

Galilei’s conflict met de rooms-katholieke kerk, waarbij hij in 1633 zijn geloof in het heliocentrisme moest ontkennen en onder huisarrest werd geplaatst, is een populair archetype geworden voor de historische relatie, lees: onverenigbaarheid, tussen wetenschap en geloof. [Lees verder] 

We willen u graag meenemen naar de 16e eeuwers en hun relatie tot de Romeinse en Griekse klassieken. Hoe interpreteren ze deze klassieke teksten, deze oude, verloren muziek? [Lees verder] 

Eén van de missing links in de stijlevolutie van de 16de eeuw is het zogenoemde arioso madrigaal. De naam zelf bevat een paradox: hoe kan een madrigaal, zijnde een muzikale voorstelling van profane poëzie in polyfone stijl, de kenmerken bezitten van een aria, immer geassocieerd met solozang?

In ons concertprogramma Madrigali Ariosi leiden we u doorheen de amoureuze avonturen van de personages uit de Orlando Furioso via dit interessante muzikale genre. [Lees verder]

In tegenstelling tot het succes dat madrigaal en opera sinds de revival  van vorige eeuw genieten, blijft de cantate het zwarte schaap van de oude muziek.

Het project Caffè Cantata streeft ernaar de luisteraar dichtbij dit unieke genre te brengen door een reeks korte concerten, waar de cantate in verschillende socio-culturele contexten wordt getoond. [Lees verder]

Heliopolis, de stad van de zon, is een plek waar Kunst de maatschappij verlicht tegen de duisternis van angst en onderdrukking. Doorheen ons programma nemen we jullie mee in het jonge leven van Franz Schubert en zijn vrienden in hun strijd voor Eer, Vrijheid en Vaderland.   [Lees verder]

Met het concertprogramma Le Donne Antique brengen we muziek uit het Ferrara van de eerste helft van de 16de eeuw. We plaatsen de muziek aan het hof naast de muziek in het klooster. Door een fictieve briefcorrespondentie tussen Leonora d’Este en haar nicht Anna onderzoeken we de paradox …  [Lees verder]

Via het levensverhaal van Tarquinia Molza, misschien wel de belangrijkste muzikante van haar generatie, belichten we het rijke netwerk van muzikantes, actief in verschillende hoven en steden van Noord-Italië in de tweede helft van de 16de eeuw … [Lees verder]

Via het levensverhaal van Tarquinia Molza, misschien wel de belangrijkste muzikante van haar generatie, belichten we het rijke netwerk van muzikantes, actief in verschillende hoven en steden van Noord-Italië in de tweede helft van de 16de eeuw … [Lees verder]